با خوردن نوشابه و آب نبات و شیرینی هم می توان وزن کم کرد. برعکس اگر...