کمی بیش از نیم قرن پیش، اگر یک روز آفتابی روی تپه‌های شنی سواحل فلورانس در...