بعد از مرگ مرتضی پاشایی، عده‌ای از سونامی سرطان گفتند و عده‌ای دیگر به آمارها استناد...