طراح رختخواب Jail Betray، در یک ابتکار و خلاقیت جالب رختخواب هایی با پوشش کهکشانی ساخته است...