تقوا یعنی این که ۲۶ تا دانشجو دخترت پایین برگه امتحانیشون شماره موبایلشون را برات بنویسن...