پوست انداختن غول تکنولوژی گوگل مدت کوتاهی صاحب موتورولا بود، اما آن را فروخت. «کروم‌کَست» و...