تعداد استاندارد موی سر افراد معمولی صد هزار تاست. موهای در حدود نیم اینچ (۱.۳ سانتی...