یکی از بهترین تفریحات چادر زدن در دل طبیعت است. بعید می دونم کسی باشه که شب نشینی...