ماریا Ionova-Gribina عکاس روسی در یک پروژه منحصر به فرد نگاه ما را به غم انگیزترین...