یک هنرمند به نام Britta Boeckmann دست به خلاقیت زیبایی زده، وی با استفاده از قطعات چوب...