در ۱۶ مارس سال ۲۰۱۶، یک جنگل شناور از ۲۰ درخت در روتردام هلند راه اندازیخواهد...