یک بار به مترسکی گفتم لابد از ایستادن در این دشت خلوت خسته شده...