یک موسسه لهستانی از تکنولوژی جاده روشن با قابلیت شارژ شدن توسط نور خورشید رونمایی کرده است....