سال ۹۲، سال دورخیز دوباره‌ زمینی‌ها برای تسخیر مقاصد فضایی نزدیک بود. این‌گونه بود که چینی‌ها، فضاپیمای...