تراشیدن و کوتاه کردن بیش از حد مو در آقایان در فصل تابستان باعث از بین...