شیانگ هی (Shiyang he)، یک طراح در آژانس تبلیغاتی اوگیلوی پکن (Ogilvy’s Beijing) است، سری جذابی از تبلیغات...