ما همیشه عاشق رقابت عکاسی خوب هستیم، و سونی یکی از بهترین مسابقات عکس در جهان...