ترس از تاریکی را صرفا نمی‌توان مختص دنیای کودکان دانست. تازه‌ترین مطالعات دانشمندان علوم پزشکی نشان...