اسطوخودوس کلمه ای یونانی به معنای حافظ الارواح یا آنس الارواح است که به گیاهی با...