بی‌خوابی مهمترین اختلال شایع خواب است که ۳۰ درصد مردم آن را تجربه می‌کنند. خواب دارای سه...