جدایی از طبیعت، نور خورشید و هوای تازه که بسیاری از ما در دفاتر کار خود...