یک ابری فانتزی که مناسب برای تزئین خانه زیبای شماست. همانطور که در تصاویر می بینید...