آچار فرانسه چیست؟ آچار فرانسه نوعی آچار با اندازهٔ دهانهٔ متغیر است که به مهره‌ها و...