یک عروس و داماد در چین در شهر پکن در اعتراض به آلودگی آب و هوا،...