خرگوش ما داریوس (Darius ) نام دارد که ۱.۳ متر طول و ۲۲.۲ کیلو گرم وزن دارد، داریوش در حال حاضر بزرگترین خرگوش در جهان است، اما او ممکن است این لقب به مدعی جدید دیگری که وجود دارد، برسد و این مدعی کسی نیست جز پسرش. جف ۱.۱ متر طول دارد و هنوز حدود ۶ ماه از سن رشد آن باقی مانده است. صاحب آن، آنت ادواردز، انتظار دارد که رشد پسر از پدر نیز بیشتر شود. این دو از اعضای نژاد غول پیکر اقلیمی(Continental Giant breed) هستند، که برای گوشت پرورش داده شده اند، اما در حال حاضر به عنوان یک حیوان خانگی هوشمند و دوست داشتنی نگهداری می شوند. با توجه به اندازه آنها، آنها در جعبه های سگ بزرگ به جای خانه خرگوش می خوابند.خرگوش های ادواردز سالانه ۲۰۰۰ هویج و ۷۰۰ سیب به همراه مواد غذایی مخصوص خرگوش مصرف می کنند که  هزینه همه اینها روی هم ۵،۰۰۰ پوند برای وی آب می خورد.