شما در محاورات روزمره خود چقدر از کلمه متاسفم استفاده می کنید؟ جواب این سوال برای من این است که “زیاد”. یک هنرمند خلاق چینی که در نیویورک متولد و بزرگ شده است به نام یائو شیائو در طی یک حرکت جالب به جمع آوری موقعیت هایی پرداخته است که می توان به جای استفاده از کلمه “متاسفم” از کلمه ” متشکرم” استفاده کرد. در ادامه چند نمونه از کارهای این هنرمند آورده شده است. بیاید ما نیز از این به بعد به جای کلمه متاسفم از کلمه متشکرم استفاده کنیم.

stop-saying-sorry-say-thank-you-comic-yao-xiao-1

stop-saying-sorry-say-thank-you-comic-yao-xiao-2 stop-saying-sorry-say-thank-you-comic-yao-xiao-3 stop-saying-sorry-say-thank-you-comic-yao-xiao-4 stop-saying-sorry-say-thank-you-comic-yao-xiao-6 stop-saying-sorry-say-thank-you-comic-yao-xiao-8