دیگر این را همه می دانند که زنان چقدر دوست دارند در نگه داشتن یک راز با هم شریک باشند و همه هم در مورد خوش صحبت بودنشان شنیده اند. و جک ها گفته اند.. که البته کدام شوخیست که نصفش جدی نباشد.

تحقیقات جالبی در کشور انگلستان بر روی ۳۰۰۰ زن با سنین بین ۱۸ تا ۶۵ سال در مورد حفظ و نگهداری راز دیگران انجام شد که نتایج جالبی هم داشت، نتایج تحقیقات حاکی از آن است که زنان به طور میانگین می توانند یک راز را فقط ۴۷ ساعت و ۱۵ دقیقه نگهدارند. بیشتر شرکت کنندگان در این مطالعه راز خود را در کمتر از ۵ ساعت به شخص دیگری گفتند. ۴۰ درصد از زنان نتوانستند رازهای شرم آور دوستان نزدیک خود را نگه دارند و آنرا به شخص دیگری گفتند.

این پدیده یک دلیل علمی و روان شناختی دارد و ریشه ی آن به نحوه ی مقابله ی خانم ها در مقابل تنش ها و استرس های درونی مربوط می شود.

هنگامی که زنی دچار استرس است به طور غریزی احساس می کند که درباره احساساتش و نیز مسائل احتمالی مرتبط با احساساتش نیازمند گفت و گو است. هنگامی زنی که دچار استرس شده است دایره توجه خود را گسترش می بخشد و همه مسایل را مدنظر قرار می دهد. زن با گفت و گو در مورد تمامی مسایل ممکن و بدون تمرکز در جهت حل یک مسأله به احساس بهتری دست می یابد. او با کشف احساسات خود در این روند آگاهی بیشتری درباره آنچه باعث رنجش او می گردد بدست می آورد و از این رو ناگهان مسایل و مشکلات خود را فراموش می کند و به آرامش می رسد.

زمانی که زنی خود را درگیر مشکلات می بیند تلاش می کند از راه گفتگو حرف زدن بسیار درباره مسایل گوناگون خود به آرامش برسد و کم کم اگر احساس کند که کسی به حرف او گوش می دهد، استرس و فشار روحی او از میان می رود. زن غالبا بعد از صحبت کردن در باره یک موضوع سکوت می کند و باز درباره موضوع دیگری حرف خود را ادامه می دهد. به همین صورت به گفتگوی خود درباره ی مسایل، نگرانیها، ناامیدیها و ناراحتیهای خود می پردازد. لازم نیست که این موضوعات دارای نظم و ترتیب خاص باشد و از ارتباطی منطقی برخوردار باشد.

راز نگه داری خانم ها

زن برای فراموش کردن احساسات دردناک خود ممکن است از نظر احساسی و عاطفی خود را درگیر مسایل دیگران نماید. افزون بر آن ممکن است با بحث کردن درباره مسایل و مشکلات دوست یا بستگان و یا همسایگانش به آرامش برسد. اینکه زن درباره مسایل خود و یا دیگران صحبت کند، به هر شکلی واکنش طبیعی و مطلوبی است که ونوسی ها در قبال استرس و فشار روحی از خود نشان می دهند. زن برای فراموش کردن احساسات دردناک خود ممکن است از نطر عاطفی خود را درگیر مسایل دیگران نماید. زن برای فراموش کردن ناراحتیها و ناگواریهای خود ممکن است در برابر مشکلات افراد دیگر احساس تأسف کند و این احساس همدردی کردن برای او آرامش بخش است.

بر اساس مطالعه اطلاعات جمع آوری شده از تحقیقات، یک زن در طول هفته حداقل سه راز را در مورد دوستان نزدیکش می شنود و …