نوآوری جالب برای شیر های آب که در عین سادگی، بسیار کارآمد نیز می باشد. به شخصه آرزو داشتم که یکی از اینها را داشتم. در ادامه تصاویر شیوه کارکردش رو ببینید…

بسیار ساده، بسیار کارآمد (2)

بسیار ساده، بسیار کارآمد (1)