هنرمند کیم فیشر (Kim Fisher) در طرحی خلاقانه، گلدان های عمودی زیبایی را خلق کرد که از دور بنظر یک تابلو نقاشی زیبا می رسد. شاید وقت آن باشد که شما هم یک نمونه از این گلدانها در خانه خود داشته باشید. تصاویر به خوبی گویای مطلب است.

گلدان عمودی به شکل تابلو نقاشی گلدان عمودی به شکل تابلو نقاشی گلدان عمودی به شکل تابلو نقاشی