سال نو در پیش و خانواده ها همه در فکرو برنامه ریزی یک سفر خوب هستند. هر روز آگهی های تبلیغاتی تورهای مختلف که با عکس های خیره کننده دل هر انسانی رو به خود جذب می کنند. آنچه مبرهن می باشد این است که اکثر این تبلیغات با آنچه درواقعیت خواهید دید به مراتب تفاوت دارند. در زیر نمونه ای از این مکان های زیبای جهان که می توانند به عنوان مقصد توریستی در نظر گرفته شوند (البته نه برای ما برای از ما بهترون)، آورده شده اند. قضاوت با خودتان آیا انتظار شما از چنین مکان هایی همین است که می بینید؟

  1. دیوار چین:

واقعیت

1-1

انتظار

1

۲. برج پیزا ایتالیا

انتظار

2

واقعیت22

 

۳. سواحل ریودوژانیرو برزیل

انتظار8

واقعیت88

 

۴. سواحل مالدیو

انتظار33

واقعیت3

 

۵. اهرام مصر44 4

 

۶. ونیز ایتالیا5

واقعیت55

 

۵. بنای تروی، رم ایتالیا6

واقعیت66

 

۶. آکروپلیس یونان7

واقعیت77

 

۱۰. پیک نیک در کنار برج ایفل9

واقعیت99

 

۱۱. تاج محل هندوستانzz

واقعیتz