بسیاری از شما ممکن است زندگی خوابگاهی و دانشجویی را تجربه کرده باشید، دوره ای که بی شک برای شما خاطرات بسیاری را به جای گذاشته است. بسیاری از دانشجویان برای کاستن هزینه های زندگی خود و گاهی به دلیل کمبود امکانات در دسترس خود دست به ایده های متفاوتی برای انجام کارهای خود می زنند که افراد دیگر معمولا از این روش استفاده نمی کنند. شما هم حتما از بسیاری از این ایده ها استفاده کرده اید. اگر شما نیز تصاویری از این قبیل دارید با ما به اشتراک بگذارید.

 

۱- کولاک+ نبوغ= پیروزی

broke-people-are-genius-58__605

۲- پسرم دوش حمام را تعمیر کرد.

broke-people-are-genius-60__605

۳- ساخت اسپیکر جدید برای تلفن

broke-people-are-genius-321__605

۴- دانشگاه

broke-people-are-genius-7__605

۵- راه سریع و آسان برای پختن نودل

broke-people-are-genius-271__605

 

۶- آینه سمت چپ ماشین شما شکسته؟ مسئله ای نیست

broke-people-are-genius-44__605

۷- همیشه نیاز به مایکروفر نیست

broke-people-are-genius-201__605

۸- ساخت گریل با کمترین امکانات

broke-people-are-genius-40__605

۹- موقعیت زندگی: دانشجو

broke-people-are-genius-5__605

 ۱۰- تعمیر مبل

broke-people-are-genius-39__605

۱۱- ساخت فنجان توسط دانشجویان بی پول

broke-people-are-genius-24__605

۱۲- زندگی مجردی یک مهندس

broke-people-are-genius-571__605

۱۳- دردسرهای خوشتیپی در دانشگاه

broke-people-are-genius-10__605

۱۴- دیگر نیازی به شستن ظرف ندارید!

broke-people-are-genius-28__605