در ادامه تصاویری از افراد واقعی که در خانه هایی کوچک ، کمتر از ۲۰۰ فوت مربع؛ زندگی می کنند را می بینید. خانه هایی که کوچکتر از متوسط اتاق خواب در ایالت متحده آمریکا است. حداقل مقیاس اتاق های خواب در این ایالت ۲۶۰۰ مترمربع است. این خانه های کوچک مجهز به آشپزخانه، اتاق خواب، مبل های چند منظوره و … است. این خانه های کوچک به نوعی بازتعریفی از رویای آمریکایی و پاسخ به این سوال است که برای داشتن یک زندگی شاد و خوشحال واقعا به چه وسایلی نیاز داریم؟شما نیز می توانید این خانه های کوچک را در اینجا بررسی کنید.

برنادت یک خانه کوچک خارق العاده ۱۷۲ فوت مربعی در مریلند

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom26__880

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom28__880

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom27__880

 خانه کوچک ۱۰۰ فوت مربعی لینا

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom21__880

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom23__880

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom24__880

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom22__880

خانه کوچک ۱۱۷ فوت مربعی در پارکی در پشت باشگاه صخره نوردی او در لوئیزیانا

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom30__880

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom31__880

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom29__880

بریتینی بعد از دیدن این خانه های کوچک در خارج از کشور سفارش یک خانه ۱۳۰ فوت مربعی برای خود در واشنگتن را داد.

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom11__880

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom7__880 (1)

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom8__880

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom9__880

خانه ۱۴۰ فوت مربعی وینا

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom34__880

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom33__880

جان که یک کوچ نشین است بر روی کامیون خود یک خانه کوچک ساخت.

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom13__880

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom14__880

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom15__880

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom16__880

خانه ۱۲۰ فوت مربعی لورا و مت بر روی یک کوه

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom19__880

These-People-Live-In-Houses-Smaller-Than-Your-Bedroom18__880