در حدود ۷۵ سال پیش مردم گوش خود را در خانه سوراخ می کردند. دختران جوان برای سوراخ کردن گوش خود از میله های داغی استفاده می کردندو با آن لاله گوش خود را سوراخ می کردند، بعدها از نخ و سوزن برای انجام این کار استفاده می شد به این صورت که ابتدا سوزن را بر روی حرارت ضد عفونی می کردند و با استفاده از این سوزن، نخی که به انتهای آن وصل بود را از لاله گوش عبور می دادند و گره می زدند و به ایت ترتیب گوش را سوراخ می کردند. اما با پیشرفت تکنولوژی برای سوراخ کردن گوش نیازی به این همه مشقت و سختی نیست. علاوه بر روش های سوراخ کردن گوش، مدل های گوشواره ها نیز با پیشرفت تکنولوژی تغییر کرد.در حدود ۵۰۰ سال قبل پوشیدن گوشواره نشانه ای از اشرافیت بود. اما اکنون گوشواره نوعی زیورآلات است که همه اقشار جامعه از آن استفاده می کنند.این عمومیت در استفاده از این وسیله زینتی باعث خلاقیت های بسیاری در این زمینه شد و مدل های متنوع بسیاری را بوجود آورد. در ادامه چند مدل گوشواره ها خلاقانه آورده شده است که شاید در دو دهه قبل به هیچ وجه به عنوان گوشواره پذیرفته شده نبود.

۱- گربه سیاه

creative-earrings-29__700 (1)

۲- ابر بارانی

creative-earrings-23__700

۳- تکه های بازی 

creative-earrings-36__700

۴- صورت فلکی دب اکبر

creative-earrings-19__700

۵- گیاهان بازی سوپر ماریو

creative-earrings-10-2__700

creative-earrings-10-1

۶- توپ های قاصدکی

creative-earrings-20__700

۷-  گوشواره فضایی

creative-earrings-31__700

۸- آدم در حال فرار

creative-earrings-14__700

۹- اژدها بر روی گوش

creative-earrings-4-1__700

۱۰- گوشواره های بافندگی

earrings__700

۱۲- خفاش

creative-earrings-28__700

۱۳- گل پلومریا ساقه بلند

creative-earrings-39__700

۱۴- پیکان

creative-earrings-17__700

۱۵- مرغ عشق بر روی شاخه

creative-earrings-13__700

۱۶- گاز کوسه

creative-earrings-201__700

۱۷- قرار دادن مار در گوش

creative-earrings-9__700