داستان یک تفکر

همیشه یک آیه از قرآن بخاطر می آوردم که خداوند می فرمود:

در آفرینش خدا دقت کن، آیا خلل و نابسامانی می بینید؟ پس دوباره نگاه کن آیا خلل و ناهمگونی می بینید؟! (سوره ملک آیه ۳)

این موضوع همیشه ذهن من را درگیر کرده بود که اگر بنا باشد صحبت خداوند صحت و سقم داشته باشد پس چرا عوامل بیرونی مثل قیمت ارز، دلار، تحریم ها، تصمیم گیری حزب خاص و …. روی زندگی ما اثرگذار است؟!
من می خواهم برنامه ریزی مالی داشته باشم، چگونه بایستی این کار را ترتیب دهم؟
من می خواهم در زندگی بدون سرمایه و کمک فردی یا حزبی به موفقیت برسم ، از کجا بایستی شروع کنم؟!
و….

این ها بخشی از سوالاتی بود که در ذهن من همیشه خطور می کرد که اگر بنا باشد خداوند قانونش ثابت و ابدی باشد (مانند سوره اسراء آیه ۷۷) پس نبایستی تحت تاثیر عوامل بیرونی مثل موارد ذکر شده قرار گیرد. قانون خداوند برای هدایت بشر بایستی شبیه به قانون جاذبه زمین، قانون فشار پاسکال، قانون میدان مغناطیسی تسلا و ….. باشد که عملا می بینیم مهم نیست کجا دنیا باشی هر جا باشی ثابت است و قوانین ذکر شده نبایستی فرد، حزب یا دفتر خاصی برایش حائز اهمیت باشد و عملا هم میبینیم همینگونه است. پس قانون آفرینش بایستی چه چیزی باشد که برای همه ما یکسان و ابدی باشد و همه از آن تبعیت کنیم؟ قانونی که فقط پروردگار-محور باشد و نه انسان محور!

من باور دارم که قرآن سخن عقل کل یا قدرتی است که همه چیز می داند و هیچ چیز بر او پوشیده نیست به این دلیل که اگر فارغ از تعصب دینی به آن بپردازیم و تفکر کنیم نقصانی نمی بینیم یا اگر می بینیم بخاطر این است که ذهن ما قادر به جواب آن نیست. برای مثال گذشته ها برای تعیین وضعیت هواشناسی می گفتند که ببینیم خدا چه می خواهد ولی الان می گوییم که آقای اصغری چه می گوید! خدا همان خدا است و قانون همان قانون فقط علم بشر به علم الهی نزدیک شده است.

کهکشان

بپردازیم به اصل موضوع.

قانون اصلی یا آفرینش چیست که زندگی ما را مدیریت می نماید؟ قانونی ثابت و ابدی؟

چند سال پیش با کتابی بنام راز اثر راندا برن آشنا شدم و بعد از مطالعه کتاب و توجه به صحبت های نویسنده و عملی کردن آن در زندگی فهمیدم که تمام اتفاقات زندگی خودم رقم زده ام! درک آن در ابتدا برایم دشوار بود ولی کم کم برایم ساده و ساده تر شد. قانون آفرینش یا جذب می گوید که ما در هر لحظه در حال ارسال فرکانس به سمت عالم آفرینش هستیم که هم سنگ آن به زندگی ما وارد می شود (برگرفته از سایت عباس منش). چون هیچ انسانی نمی تواند جای تو فکر کند پس هیچ کس نمی تواند زندگی تو را خلق کند. همه ما می دانیم کنترل افکار آسان نیست ولی سیستم هدایتی ما سیستم احساسات درونی ما است یعنی افکار ما منجر به احساسات می شود و اگر فکر ما مثبت باشد احساسات مثبت و اگر منفی باشد احساسات منفی یا بد به ما دست می دهد (برگرفته از آیه ۳۸ سوره بقره).

اساس قران که همان هدایت بشر به راه راست است در این آیه ذکر شده است. بعد بیشتر و بیشتر قرآن را مطالعه کردم متوجه شدم که تمام آیات به همین موضوع اشاره دارد مخصوصا از این آیه ها که به وفور یافت می شود: خدا به درون دل آگاه است، خدا شنوا دانا است، خدا راز دل را فاش می کند، خداوند به کسی ستم نمی کند بلکه ما خود به خود ستم می کنیم و …. . این آیه ها بوضوح می فرماید که تو همه چیز هستی، تو جزئی از کلی، منبع انرژی یا خدا می داند درونت چه خبر است و همان را به سمت تو باز می گرداند، هیچ کس نمی تواند به تو ظلم کند جز خودت و … .

نوشته بنده کلیاتی از قانون جذب یا آفرینش بود، انشاءالله در آینده مطالب بیشتری به لطف خداوند اضافه می شود.
در پناه خداوند باشید.