تعریف وقایع ناگوار

همه افراد دوست دارند اتفاقاتی که برایشان رخ میدهد را برای دیگران تعریف کنند، ولی اغلب اتفاقاتی را تعریف می کنند که ناخوشایند و ناگوار است و بیشتر دوست دارند اتفاقات بد را برای دیگران تعریف کنند.
یک موضوعی که خیلی زیاد دیدم تکرار می‌شود، افراد در جاده ها و یا در شهر در حال رانندگی هستند و مناظر زیبایی اطرافشان هست ولی امکان دارد یک تصادف هم ببینند، وقتی که به افراد دیگر می رسند ، اولین موضوعی که در موردش صحبت میکنند تصادف است، اون اتفاق بد است. و بیشتر بر روی این قضیه تمرکز دارند و بیشتر توجه شان روی نقاط منفی است.
با انجام دادن این کار افراد در مسیری قرار میگیرند که اتفاقات بد بیشتری وارد زندگی شان میشود.
وقتی که به صحبت افرادی که خودشون رو بدشانس نام می‌برند گوش میکنیم می بینیم که بیشتر در مورد اتفاقات بد صحبت می کنند در مورد بدشانسی هایی که برایشان رخ داده است، اتفاقات بدی که برایشان پیش آمدهاست، و تمام صحبت شان در هر جایی و برای هر کسی در این موضوعات است.

مرد بدشانس

یک تمرین

تمرینی که میخوام خدمت شما دوستان عرض کنم که بسیار کاربردی است :
این است که تحت هر شرایطی و هر اتفاقی که برای شما رخ داده است توجه شما فقط روی نکات مثبت باشد.

زمانیکه شما تصمیم میگیرید در مورد اتفاقات بد صحبت نکنید خود به خود منتظر اتفاقات بد هم نیستید و این باعث میشود اتفاقات خوب بیشتری وارد زندگی شما شود.

در زندگی هر کسی ممکن است اتفاقات خوب یا بدی رخ بدهد و این شما هستید که انتخاب میکنید که روی چه موضوعی تمرکز کنید.
نقطه مشترک افراد بدشانس اینجاست که اتفاقات نادری که برایشان رخ میدهد، اتفاقات ناخوشایند و ناگواری که ممکن است برایشان پیش بیاید، برای هرکسی و در هر جمعی تعریف میکنند و با این کار باعث میشوند جهان این اتفاقات را بیشتر برای زندگی شان رقم بزند.
من به این نتیجه رسیدم که با صحبت کردن در مورد اتفاقات ما داریم به جهان اعلام می کنیم که اتفاقات بیشتر من دوست دارم و از این اتفاقات بیشتر وارد زندگی من کن. پس این وظیفه شماست که فقط و فقط در مورد اتفاقات خوب با دیگران صحبت کنید، فقط تمرکزتون روی نقاط مثبت باشد.
اگر این تمرین درست انجام بدهید و روز به روز بیشتر روی خودتون کار کنید اتفاقات قشنگ تری را تجربه خواهید کرد، نتایج شگفت انگیزتری را خواهید دید.
امیدوارم که از این تمرین استفاده کنید و بتوانید زندگی بهتری را برای خودتان و افراد دیگر بسازید.
هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید.

ایمان برجی هستم مدرس و مشاور مباحث انگیزشی، موفقیت و ثروت (مبتکر فراتکنیک های نوین موفقیت در ایران)