قبلا آموختیم که سورئال تصاویری هستند که خالق تصویرها خود را از هر قید و بندی رها می کند و آنچه در ذهن دارد بر روی کاغذ می آورد. اگر به این مبحث علاقمند هستید پیشنهاد می کنم حتما مطالب گذشته در مورد سورئال که در مجله منتشر شده است را از اینجا مطالعه کنید.

در ادامه نیز مجموعه دیگری از این تصاویر با تمرکز بر معمایی بودن و گیج کردن ببیننده را با هم می بینیم.

تصاویر سورئال گیج کننده تصاویر سورئال گیج کننده تصاویر سورئال گیج کننده تصاویر سورئال گیج کننده تصاویر سورئال گیج کننده تصاویر سورئال گیج کننده تصاویر سورئال گیج کننده تصاویر سورئال گیج کننده تصاویر سورئال گیج کننده تصاویر سورئال گیج کننده