الی دیویس، یک هنرمند با استعداد انگلیسی،هفت سال را صرف تبدیل مناظر سراسر انگلستان به آثار زیبا و چشم نواز  هنری کرده  است. با وارد کردن عناصر ظریف (و یا گاهی اوقات نه چندان ظریف) به این مناظر، او آنها را تبدیل به محیطی دل انگیز و رویایی می کند. وی سعی در عمق بخشیدن به نگاه ما به پدیده های پیرامونی بالاخص زیبایی نهفته در مناظر می کند. خانم یویس در وب سایت خود می نویسد”جنگل نشان دهنده تلاقی طبیعت، فرهنگ، و فعالیت های انسانی است”. “جنگل علامت قوی در فرهنگ عامه، افسانه و اسطوره هاست، مکان سحر و جادو و همچنین آکنده از خطرات و رمز و راز است. در تاریخ اخیر آورده شده است که آنها آمده اند تا با حالات روانی مربوط به ناخودآگاه در ارتباط باشند. در برابر این زمینه کاری من به بررسی راه های که در آن هویت توسط مناظری که در آن زندگی می کنیم و رشد می یابیم،شکل گرفته است. “

این تصاویر حاصل هفت سال کار وی در جنگل و تبدیل آن به اثری هنری است.