Adrian Sommeling پدر خلاق و هنرمند که از قضای روزگار دستی بر فوتوشاپ هم دارند اینبار هنر خودش را در خلق تصاویر هنری و سورئال با سوژه هایی از پسرش نشان داده است. اگر می پرسید سورئال چیست لازم است حتما مطالب گذشته را در مورد سورئال مطالعه کنید. شدیدا توصیه می کنم مطالب زیر را ببینید:

تصاویر سورئال، ادغام واقعیت در مجاز

سورئالیسم چیست؟ سری جدید تصاویر سورئال

مجسمه های ناتمام سورئال

مطالب بیشتر در مورد سورئال را اینجا ببینید.

تصاویر فوتوشاپ پسر و پدر
تصاویر فوتوشاپ پسر و پدر
تصاویر فوتوشاپ پسر و پدر
تصاویر فوتوشاپ پسر و پدر
تصاویر فوتوشاپ پسر و پدر
تصاویر فوتوشاپ پسر و پدر
تصاویر فوتوشاپ پسر و پدر
تصاویر فوتوشاپ پسر و پدر
تصاویر فوتوشاپ پسر و پدر