همه ما تاکنون بارها و بارها حباب صابون را دیده و درست کرده ایم. اما شاید کمتر کسی از ما یک حباب صابون در حال انجماد را دیده باشد. یک هنرمند خوش ذوق لهستانی به نام Pablo Zaluska که عکاس و فیلم بردار است از سرمای زمستان ورشو بهترین استفاده را کرد. او تصمیم گرفت که از حباب صابون در حال انجماد در دمای ۱۵- درجه سانتی گراد فیلمبرداری و عکاسی کند. در ادامه حاصل کار این هنرمند خوش ذوق را می بینید.

soap-bubbles-freezing-at-15-celsius-in-warsaw-poland__700

soap-bubbles-freezing-at-15-celsius-in-warsaw-poland-2__700

soap-bubbles-freezing-at-15-celsius-in-warsaw-poland-3__700