بعضی وقت ها ساده ترین ایده ها می توانند راه حل بزرگترین مشکلات باشند. یاد داستان کارخانه ای افتادم که محصولی بسته بندی میکرد اما مشکلی که داشت این بود که بعضی بسته بندی ها خالی بودند. بدنبال راه کاری برای حذف این بسته های خالی از خط تولید بودند. از میان هزاران طرح های مکانیکی و اشعه x-ray برای سنجش درون پاکتها نهایتا ساده ترین روش یعنی قراردادن یک پنکه در مسیر خط تولید برای خارج کردن بسته بندی های سبک و خالی، ایده آل ترین روش بود.

زندگی سرشار از همین چالش هاست و البته راه حل های ساده برای حل آن.

این ایده های هوشمندانه هستند که زندگی را راحت تر می کنند. کارگری را در نظر بگیرید که برای انجام کارهای روزانه خود بجای استفاده از فقط قدرت بدنی، از قدرت فکر خود نیز استفاده میکند، قطعا در پایان روز خستگی کمتر و در نهایت زندگی سالم تری خواهد داشت.

در نظر بگیرید که چه تعداد پله در سطح شهر قرار دارد. حال اگر چالش هموار سازی این پله های برای عبور معلولین در کل سطح شهر باشد، کمی سخت بنظر می رسد. با یک ایده هوشمندانه به راحتی می توان با کمترین هزینه این مورد را حل کرد.

صندلی هایی که در هر جایی به راحتی نصب شوند و بدون اشغال کردن فضا، در نهایت زیبایی یک تابلو تبلیغاتی خوب نیز باشند. و هزاران ایده که به ذهن خلاق شما می رسد. در ادامه چند مورد از این ایده ها را با هم میبینیم.

ایده هوشمندانه
ایده هوشمندانه