در این پست گلدان های خلاقانه با الهام از هنر ژاپنی اوریگامی، که همزمان با رشد گیاه، تغییر شکل می دهند را خواهیم دید. این طرح توسط دو هنرمند مقیم لندن به نام های بایک و بگام آیاسکان (Bike ,Begum Ayaskan) ارائه گردیده است،هدف این دو ایجاد گلدان هایی با پایداری بیشتر بوده است که همزمان با رشد درخت گلدان نیز بزرگ شود و جا برای خاک و ریشه بیشتر داشته باشد.

اریگامی یا «هنر کاغذ و تا» یکی از کاردستیهای محبوب ژاپنی است که امروزه در سراسر جهان طرفداران زیادی دارد. هدف این هنر آفریدن طرح‌های جالب از کاغذ با کمک تاهای هندسی است. معنای لغوی این واژه در زبان ژاپنی «تا کردن کاغذ» است و تمام مدلهای کاغذ و تا را در بر دارد، حتی آنهایی که ژاپنی نیستند. اریگامی فقط از تعداد کمی از تاهای گوناگون استفاده می‌کند، ولی همین تاها می‌توانند به روش‌های گوناگونی ترکیب شوند تا طرحهای متفاوتی ایجاد کنند. به طور کلی، این طرحها با یک برگ کاغذ مربع شکل آغاز می‌شود، که هر روی آن ممکن است به رنگ متفاوتی باشد و بدون بریدن کاغذ ادامه می‌یابد.

این دو می گویند “در طبیعت، همه چیز تکامل می یابد، سازگار می شود، رشد می کند، شکوفا می گردد، تنزل می یابد، می میرد، جذب می شود، بازیافت می شود. رویکرد مدرن در ساختن درست در نقطه مقابل قرار دارد. در اینجا، همه چیز به شکل مراحل روبرو وجود دارد: اشیاء تولید می شوند، استفاده می شوند، دور ریخته می شوند… از طریق الگوهای اوریگامی به دقت محاسبه شده رشد می کنند و از توانایی طبیعت در رشد و تبدیل شدن در طول زمان تقلید می کنند و به اجسام تولید شده کیفیت می دهند “