این عکس های شگفت انگیز ثانیه هایی بعد از تولد یک بچه آفتاب پرست (pardalis Furcifer) است که هنوز نمی داند متولد شده است. این تصاویر منحصر به فرد ما را از چگونگی حالت این خزندگان زیبا زمانی که هنوز در تخم هستند، آگاه می سازند. کاناواس چاملون (Canvas Chameleon) صاحب فروشگاه حیوانات خانگی در ریدر، پنسیلوانیا، توضیح می دهد که این نوزاد سوسمار برای خارج شدن از تخم خود کمک لازم داشت چرا که بطور کامل و مناسب سر از تخم در نیاورده بود . ‘سر از تخم در آوردن’ زمانی است که خزندگان یا پرندگان با استفاده از دندان پوسته خود را می شکنند . این آفتاب پرست در حال حاضر سالم و با بقیه برادران و خواهران خود می باشد!

 “در اینجا یک نوزاد آفتاب پرست با عمر چند ثانیه ای می بینیم که نمی داند از تخم در آمده است”

“من به  او کمک کردم تا تخم خارج شود. از آنجاییکه پوسته تخمی که در آن بود بخوبی شکسته نشده بود من به او کمک کردم تا از تخم سر در آورد”

baby-panther-chameleon-seconds-after-hatched-egg-position-2

“احساس کردم لازم بود تا با طبیعت مادر بازی کنم و دست کمکی بسوی آن دراز کنم”