شاید جالب باشد اگر بدانید که از بین ۴۹ نفر از پیرترین افراد جهان فقط دو نفر از آنها مرد هستند. از نظر برخی از افراد این یک تصادف است اما مطالعات علمی چیزی غیر از این را نشان می دهد. اکثر مردم بر این باور هستند که به دلیل اینکه مردان از قدیم نان اور خانه بوده اند و بیرون از خانه به فعالیت مشغول بوده فشار و استرس بیشتری را نسبت به زن ها که در خانه می مانده اند تحمل می کرده و بنابراین عمر کمتری نسبت به زن ها داشته اند. اما مطالعات نشان می دهد که امروزه با وجود شرایط یکسان زندگی مردان و زنان باز هم عمر زنان بیش از مردان است. شاید دلیل آن سیستم ایمنی قوی تر در بدن زنان؟ شانس؟ قدرت های جادویی؟ و … باشد.

در ادامه لیستی آورده شده که مردانی را نشان می دهد که دست به کارهای احمقانه زده اند. شاید اصلی ترین دلیل اینکه مردان کمتر از زنان عمر می کنند همین باشد. شما نیز اگر عکس هایی از این قبیل دارید با ما به اشتراک بگذارید یا به عکس مورد علاقه خود در این لیست امتیاز دهید.

تمیز کردن افراطی پنجره

funny-photos-men-safety-fails-46__605 (1)

 

funny-photos-men-safety-fails-35__605

نادیده گرفتن ایمنی

funny-photos-men-safety-fails-26__605

 

funny-photos-men-safety-fails-19__605

funny-photos-men-safety-fails-20__605

funny-photos-men-safety-fails-9__605

funny-photos-men-safety-fails-15__605

 

funny-photos-men-safety-fails-14__605

funny-photos-men-safety-fails-39__605

 

funny-photos-men-safety-fails-10__605

 

این دلیلی است که چرا زنان بیشتر عمر می کنند.

funny-photos-men-safety-fails-314__605

 

funny-photos-men-safety-fails-301__605

 

funny-photos-men-safety-fails-411__605

 

بدترین ایده ها

funny-photos-men-safety-fails-381__605

چرا که نه!

funny-photos-men-safety-fails-3__605