جنی لوئیس، عکاس پرتره ساکنبریتانیا، سری عکس های زیبا و ناب از مادران با نوزاد یک روزه خود ایجاد کرده است. در انگلستان، تولد با ترس، ناشناخته ها و داستان درد احاطه شده است. در واقع، داستان های مثبت از تولد بسیار نادر است.

مادر یگانه واژه ی مهربانی در هستی است.مادر بهترین ارمغان خداست،

چه بگویم از تو مادر که صفای خانه هستی,که یگانه تکیه گاهم تو در این زمانه هستی, چه کسی رسد به پایت,به محبت و صفایت, به وفا و مهربانی به جهان یگانه هستی مادر، ای لطیف ترین گل بوستان هستی، ای باغبان هستی من، گاهِ روییدنم باران مهربانی بودی که به آرامی سیرابم کند. گاهِ پروریدنم آغوشی گرم که بالنده ام سازد. گاهِ بیماری ام، طبیبی بودی که دردم را می شناسد و درمانم می کند. گاهِ اندرزم، حکیمی آگاه که به نرمی زنهارم دهد. گاهِ تعلیمم، معلمی خستگی ناپذیر و سخت کوش که حرف به حرف دانایی را در گوشم زمزمه می کند. گاهِ تردیدم، رهنمایی راه آشنا که راه از بیراهه نشانم دهد. مادر تو شگفتی خلقتی، تو لبریز از عظمتی؛ تو را سپاس می گویم و می ستایمت.

Xanthe and Louie

Kim and Perseus & Rebecca and Osiris

Shenelle and Arissa

Theresa and Tommy

Hazel and Rudy

Veronika and Eden

Idoya and Nahia

Leanh and Lachlan

Marley and Etta

Chieska and Floyd

Jhanne and Lily

Jenny and Max

Clemmie and Imogen

Elizabeth and Anton