عکس هایی  وجود دارند که بسته به زمان و موقعیت خود خارق العاده هستند این عکس های یک ثانیه زودتر یا دیرتر گرفتن معنا و مفهوم دیگری می یابند. زیبایی و جذابیت این عکس ها در لحظه بودن و به موقع بودن آنها می باشد. تاکنون عکس های زیادی از سری عکس های به موقع در سراسر اینترنت دیده اید. سایت وزین weare.ir نیز تاکنون پست های زیادی از عکس های به موقع داشته است که دیدن آنها نیز خالی از لطف نمی باشد.

Perfect TimingProhodna Cave In BulgariaPerfect TimingPerfect TimingSquirrel Trying To Catch PeanutPerfect TimingPerfect TimingPerfect TimingPerfect TimingPerfect TimingPerfect Timing