آیا می دانستید که طوطی ها را می توان آموزش داد تا جملات کوتاه تا ۲۰۰ حرف را بگویند؟ می دانستید که عمده دلیل خرید طوطی، تنهایی صاحبانشان است؟

آیا طوطی واقعا می توانند صحبت کنند؟

در واقع طوطی ها و بسیاری پرندگان دیگر نمی توانند صحبت کنند و توانایی آنها تنها در تقلید صداهای اطرافشان است که هیچ درکی نسبت به آن هم ندارند. بهتر و هنرمند تر از طوطی در زمینه تقلید صدا، مرغ میناست. این پرنده توانایی و استعداد عجیبی در ایجاد صداهای انسانی نظیر سرفه، عطسه و حتی زنگ تلفن همراه را دارد. در کار پژوهشی انجام شده بر روی این پرندگان، محققین مستندی را ساختند که در آن این پرنده سرود ملی آمریکا را می خواند.

پرندگان دیگری نیز نظیر زاغ و کلاغ وجود دارند که توانایی بسیار زیادی در تقلید اصوات دارند که البته توانایی آنها کمتر به اطلاع عموم رسیده است.

آیا طوطی واقعا می توانند صحبت کنند؟