مارگارت اسکرینکل هنرمند و انیماتور روسی است که با الهام از طبیعت، دست به خلق آثار هنری زده است. مارگارت تلاش کرده است بهار طبیعت را با لایه های کاغذ، بصورت مینیاتوری خلق کند. هنر مارگارت را در ادامه ببینید.

راستی توجه شما را به مطلب «هنرمند مینیاتور خاطرات کودکی» نیز جلب میکنم. دیدنی است.

بهار کاغذی

بهار کاغذی

بهار کاغذی

بهار کاغذی

بهار کاغذی

بهار کاغذی

بهار کاغذی

بهار کاغذی

بهار کاغذی

بهار کاغذی