p38 MAPK اولین بار به خاطر نقشش در التهاب و تنظیم بیوسنتز سیتوکین­های پیش ­التهابی، IL-1 و TNFα، شناخته ­شد. متعاقبا نتایج تحقیقات حاکی از آن بود که این آنزیم در تنظیم تولید IL-8 در پاسخ به IL-1 و همچنین در تولید IL-6 در پاسخ به TNFα نقش دارد. COX-2، دیگر حدواسط التهابی، تا حدودی توسط مسیر p38 تنظیم می­شود.

MAPK-p38-400x300

 p38α ایزوفرم اصلی در تولید سیتوکین­ها می­باشد. به همین دلیل تمرکز زیادی بر یافتن اثر p38α در تنظیم پسا-رونویسی[۱] شده است. همه ژن­های التهابی در انتهای بخش ʹ۳ خود دارای ARE هستند. حضور این اجزا باعث کوتاه ­شدن نیمه­عمر mRNA و در برخی موارد (همچون TNFα) مانع ترجمه آنها می­شود. نقش ARE در انتهای بخش ʹ۳ mRNA حدواسط التهابی TNFα و تاثیر تنظیمی p38α در ترجمه آن، در مطالعه موش­های فاقد ARE در TNFα مشخص شد. این موش­ها به تحریک توسط LPS که باعث آغاز ترجمه TNFα به واسطه p38α می­شود پاسخی ندادند . تنظیم مشابهی نیز در مورد COX-2 مشاهده شده است. بنابراین تنظیم پسا-رونویسی توسط مسیر p38 MAPK از طریق ARE مکانیسم مشترک در تنظیم ژن­های التهابی است. مکانیسم دقیقی که p38 MAPK توسط آن فرایند پسا-رونویسی را تنظیم می­کند به طور دقیق شناخته ­نشده است اما به نظر می­رسد که شامل فسفریلاسیون تعداد زیادی پروتئین باشد. تعدادی ازسوبسترای MAPKAPK-2 به عنوان تنظیم ­کننده­های بالقوه در فرایند پسا-رونویسی مطرح هستند که می­توان به TTP و PABP1  اشاره کرد.

تولید سیتوکین­های پیش ­التهابی نقش کلیدی در بیماری­زایی بسیاری از بیماری­های التهابی مزمن و روماتوئید دارد. به خصوص TNFα، IL-1β و IL-6 در آرتریت ­روماتوئید، بیماری کرون، پسوریازیس و آسم مزمن نقش کلیدی را بازی می­کنند. این فاکتورهای پیش­التهابی علاوه بر بیماری­های التهابی در بیماری­های دیگری همچون نارسایی قلبی[۲]، ایجاد مقاومت به انسولین در دیابت و …  نقش دارند. در نتیجه توقف عملکرد این فاکتورهای پیش ­التهابی به عنوان یک استراتژی جذاب درمانی مطرح است. شرکت­های داروسازی متعددی داروهای مهارکننده p38α MAPK برای توقف تولید فاکتورهای پیش ­التهالی معرفی کرده­اند که برخی از این موارد در فازهای کلینیکی در حال ارزیابی می­باشند که از آن جمله می­توان به AMG 548، BRIB 796 اشاره کرد. مشکل اساسی که در اکثر این مهارکننده­ها مشاهده ­شده است افزایش آنزیم­های کبدی است .

[۱] Post-transcriptional

[۲] Heart failure