در عصر مدرن، با ظهور GPS علاوه بر تولید انبوه کره زمین و نقشه ها، ساخت کره زمین به روش های سنتی منسوخ شده است. تنها دو کاراه در کل جهان وجود دارد که هنوز به روش سنتی به کار خود ادامه می دهند. یکی از آنها Bellerby & Co است که یک استودیو در Stoke Newington لندن است. این شرکت توسط Peter Bellerby در سال ۲۰۰۸ تاسیس شد. ایده این استودیو زمانی متولد شد که پیتر به دنبال یک کره ی زمین زیبا برای پدرش می گشت. او دو گزینه پیش رو داشت یک انتخاب کره ی مدرن ارزان قیمت و دیگری یک کره ی عتیقه شکننده. پیتر تصمیم گرفت چندماه و چند هزار پوند ایده خود را بسازد. روند ساخت پیچیده تر، پرهزینه تر و زمان بر تر از آن چیزی بود که او فکر می کرد اما سرانجام استودیوی خود را ساخت.  درحال حاضر، آنها یک تیم کوچک از کره ی زمین سازان با کیفیت و دست ساز هستند. آثار آنها به همان اندازه جنبه علمی آن جنبه هنری نیز دارد. هر قطعه آن با دست و با استفاده از روش های سنتی و مدرن ساخته می شود.

هر عضو جدید تیم ۶ ماه تمرین می کنند و ساخت کره را می آموزند.

PhotoJadeFenster3__880

به روش آزمون و خطا محاسبه می کنند که چگونه کره را بسازند.

One-of-the-Worlds-Only-Globe-Making-Studios-Celebrates-the-Ancient-Art-of-Handcrafted-Globes1__880

بخش مورد علاقه؟ قرار دادن آخرین سه گوش

This-Job-Exists-In-the-Studio-With-One-Of-The-Worlds-Last-Remaining-Globe-makers3__880

پیتر امیدوار است که مهارت های او توسط خانواده اش ادامه یابد.

One-of-the-Worlds-Only-Globe-Making-Studios-Celebrates-the-Ancient-Art-of-Handcrafted-Globes3__880

بر روی سه گوش ها نقاشی کشیده می شود.

One-of-the-Worlds-Only-Globe-Making-Studios-Celebrates-the-Ancient-Art-of-Handcrafted-Globes19__880

One-of-the-Worlds-Only-Globe-Making-Studios-Celebrates-the-Ancient-Art-of-Handcrafted-Globes14__880

One-of-the-Worlds-Only-Globe-Making-Studios-Celebrates-the-Ancient-Art-of-Handcrafted-Globes18__880

تصویر کوچکی از خرس قطبی اضافه می شود.

One-of-the-Worlds-Only-Globe-Making-Studios-Celebrates-the-Ancient-Art-of-Handcrafted-Globes4__880

یکی از چالش ها در ساخت کره مبازه با Pi است، اگر شما دائما محاسبه انجام ندهید نمی توانید فرایند را کامل کنید.

One-of-the-Worlds-Only-Globe-Making-Studios-Celebrates-the-Ancient-Art-of-Handcrafted-Globes2__880

بخش جهان در آب

One-of-the-Worlds-Only-Globe-Making-Studios-Celebrates-the-Ancient-Art-of-Handcrafted-Globes22__880

نقاشی اسکاتلند

One-of-the-Worlds-Only-Globe-Making-Studios-Celebrates-the-Ancient-Art-of-Handcrafted-Globes8__880

بزرگترین کره ی زمین ساخته شده توسط آنها…۱۲۷ سانتی متر

This-Job-Exists-In-the-Studio-With-One-Of-The-Worlds-Last-Remaining-Globe-makers__880

کره ی زمین نیمه آماده

One-of-the-Worlds-Only-Globe-Making-Studios-Celebrates-the-Ancient-Art-of-Handcrafted-Globes15__880

One-of-the-Worlds-Only-Globe-Making-Studios-Celebrates-the-Ancient-Art-of-Handcrafted-Globes33__880

نقاشی جزئیات نهایی

One-of-the-Worlds-Only-Globe-Making-Studios-Celebrates-the-Ancient-Art-of-Handcrafted-Globes28__880

One-of-the-Worlds-Only-Globe-Making-Studios-Celebrates-the-Ancient-Art-of-Handcrafted-Globes25__880

وارنیش کردن کره ی ۸۰ سانتی متری

One-of-the-Worlds-Only-Globe-Making-Studios-Celebrates-the-Ancient-Art-of-Handcrafted-Globes30__880

بزرگترین و کوچکترین کره ی زمین ساخته شده.

This-Job-Exists-In-the-Studio-With-One-Of-The-Worlds-Last-Remaining-Globe-makers2__880