شات شگفت انگیز از جنب و جوش رنگ های پاییزی بر پیکره پیر و خسته موزه ملی لهستان با معماری خاص قرن ۱۹ اثری از هنرمند عکاس خانم Anna Kowalów در زیر ملاحظه می فرمائید. البته این خانم خودش تو موزه کار می کنه و سخنگو و رئیس بازاریابی موزه است.

موزه ملی لهستان تاسیس 1947

موزه ملی لهستان تاسیس ۱۹۴۷